• Home
  • >
  • Επιμελητής Πτήσεων

Επιμελητής Πτήσεων

Ο Επιμελητής Πτήσεων, εξοικειωμένος απόλυτα με τους κανονισμούς της Πολιτικής Αεροπορίας και τα εγχειρίδια των δρομολογίων, σχεδιάζει και επιβλέπει την εκτέλεση κάθε πτήσης κατά τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο. Καθήκον του η σωστή πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων που προκύπτουν, ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, πριν την πτήση, κατά τη διάρκειά της και μετά την ολοκλήρωσή της.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο επιμελητής πτήσεων, απόφοιτος του ΙΕΚ κ του Ωmega Aviation Academy είναι υπεύθυνα καταρτισμένος ώστε να μελετά:

– Τις μετεωρολογικές συνθήκες των αεροδρομίων αναχώρησης, ενδιάμεσων στάσεων, προορισμού και πιθανών ανταποκρίσεων.

– Την κατάσταση των επίγειων ραδιοβοηθημάτων των αεροδρομίων και των αεροδιαδρόμων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

– Την κατάσταση των διαδρόμων προσγειώσεων/απογειώσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, αναφορικά με την καταλληλόλητα, την αντοχή και τις διαστάσεις τους.

– Τους χάρτες διαδρομής για τα ύψη πτήσεων, καθώς και τις απαγορευμένες περιοχές πτήσεων πολιτικών αεροσκαφών.

– Τα εγχειρίδια επιδόσεως αεροσκαφών.

– Τους περιορισμούς εναερίου κυκλοφορίας και τα ΝΟΤΑΜ (ταξιδιωτικές οδηγίες).

– Το σχέδιο πτήσεως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και εξασφαλίζοντας την άδεια εναερίου κυκλοφορίας της πτήσεως.

– Και τέλος να υπολογίζει τις απαιτούμενες ποσότητες καυσίμων των πτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους  που επηρεάζουν μια πτήση και τη διαδρομή της, έτσι ώστε, να επιτυγχάνει το μέγιστο αποτέλεσμα εξασφάλισης ασφαλούς πτήσης με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη οικονομία σε καύσιμα.

– Παρακολουθεί την εξέλιξη του σχεδίου πτήσεως από την απογείωση ως και την προσγείωση του αεροσκάφους.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα σπουδών της αεροπορικής ακαδημίας ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ συνεχώς με βάση τα πρότυπα και κανόνες της EASA European Aviation Safety Agency και του ICAO International Civil Aviation Organisation . όπου είναι ο πιστοποιημένος οργανισμός εκπαίδευσης αεροπορικών θεμάτων κατά EASA από ΥΠΑ (υπηρεσία πολιτικής Αεροπορίας).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο Επιμελητής Πτήσεων μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε Αεροπορική εταιρεία και Αεροδρόμιο. Στη διάρκεια της υπηρεσίας του συνεργάζεται με όλες τις Υπηρεσίες, Κρατικές και Εταιρικές, που έχουν σχέση με πτητική εκμετάλλευση και με τα μέλη των πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση.

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Συνεργάζεται με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους και το προσωπικό εδάφους.

-Είναι εξοικειωμένος με όλα τα δρομολόγια των αεροπορικών εταιρειών, τις εγκαταστάσεις του αερολιμένα, και τα χαρακτηριστικά εκφόρτωσης όλων των τύπων αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται από την αεροπορική εταιρεία.

-Εργάζεται σε κλειστούς χώρους στο αεροδρόμιο σε γραφείο της αεροπορικής εταιρείας.

Χρησιμοποιεί υπολογιστές, αριθμομηχανές, διαγράμματα καιρού και πληροφοριών.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο επιμελητής Πτήσεων εργάζεται:

-Εργασία υπό πίεση, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες είναι κακές.

– πρέπει να λαμβάνει πολλές και γρήγορες αποφάσεις, σχετικά με την ασφάλεια, τους κανονισμούς πτήσης, και  την οικονομία των πράξεων διαχείρισης της πτήσης.

– Να περιβάλλεται από ανθρώπους ικανούς και γνώστες, κατάλληλο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό εξοπλισμό, και κατάλληλα συστήματα ενδοεπικοινωνίας σε μια κατεξοχήν θορυβώδη ατμόσφαιρα.

-Όσοι απασχολούνται σε μικρές, ως επί το πλείστον, αεροπορικές εταιρείες, ασκούν παράλληλα τα καθήκοντα του συντονιστή μετεωρολόγου και έχουν την ευθύνη να συντάσσουν και το χρονοδιάγραμμα της πτήσης.

 

Ποιοτικό σύστημα

Είναι φανερό, ότι για την επίτευξη των υψηλών της στόχων, στον τομέα των αεροπορικών Σπουδών, η διοίκηση της Ωmega Aviation Academy έχει δεσμευτεί να προσφέρει όλα τα μέσα, σε υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικό προσωπικό και προσωπικό διοικητικής υποστήριξης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω, με ιδιαίτερη έμφαση στο αποτελεσματικό σύστημα ποιότητας (όπως το ISO9001), το οποίο στοχεύει στην επίτευξη αυτής της πολιτικής ποιότητας.

Με βάση αυτό το σύστημα ποιότητας, όλοι οι εργαζόμενοι και οι σπουδαστές μας πρέπει να συμμορφώνονται και να τηρούν τις διαδικασίες και τον κανονισμό της Ακαδημίας χωρίς εξαίρεση, η δε Διοίκηση κάνει ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη της εν λόγω συμμόρφωσης.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

  • Νόμοι κανονισμοί και διατάξεις πολιτικής αεροπορίας,
  • Χαρακτηριστικά αεροσκαφών δημοσίων μεταφορών
  • Μετεωρολογία
  • Ραδιοβοηθήματα
  • Αεροναυτιλία
  • Σχεδίαση πτήσης – FLT planning
  • Κανόνες εναέριου κυκλοφορίας και διαδικασίες ελέγχου
  • Τηλεπικοινωνίες

Course Features

error:
Scroll to Top