Διεθνές Γραφείο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ωμέγα

Το Διεθνές Γραφείο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ωμέγα επικεντρώνεται στην υποστήριξη διεθνών φοιτητών, βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στη ζωή της ακαδημίας και εξασφαλίζοντας μια ευχάριστη και χωρίς προβλήματα διαμονή στην Ελλάδα.

Οι σύμβουλοι του Διεθνούς Γραφείου διευκολύνουν τους φοιτητές με την αίτησή τους, τη διαδικασία έκδοσης θεωρήσεων και άδειας διαμονής, τον χειρισμό όλων των αιτημάτων διαμονής, και συμβουλεύουν τους μαθητές σχετικά με τους κανονισμούς, την μετανάστευση και την απασχόληση. Το γραφείο συντονίζει επίσης πολυάριθμες δραστηριότητες για την προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και για να διασφαλίσει ότι οι διεθνείς φοιτητές βιώνουν μια ομαλή και ευτυχισμένη μετάβαση στο νέο τους περιβάλλον. Διαβάστε περισσότερα για τις Υπηρεσίες & Προνόμια για διεθνείς φοιτητές.

Η φροντίδα και η υποστήριξη που προσφέρει το Διεθνές Γραφείο μας, κατά την άφιξή σας στην Ακαδημία και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών σας, εξασφαλίζει ότι θα νιώσετε σαν στο σπίτι σας και έτσι θα μπορείτε να εστιάσετε στις ακαδημαϊκές σας επιδόσεις και να απολαύσετε την μαθητική σας εμπειρία στην Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα

Διεθνές Γραφείο

Διεθνής Υποστήριξη Φοιτητών

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η εμπειρία σας στην Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα της Αθήνας είναι θετική και πολύτιμη παρέχοντας τη συνεχή υποστήριξή μας. Προσφέρουμε συνεχή βοήθεια στους φοιτητές και τους ενθαρρύνουμε να ενσωματωθούν με τους τωρινούς Διεθνείς Φοιτητές μας καθώς και την ευρύτερη κοινότητα. Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε στον προσανατολισμό της πανεπιστημιούπολης που έχει σχεδιαστεί για όλους τους νέους φοιτητές δίνοντάς σας την ευκαιρία να εξοικειωθείτε με την πανεπιστημιούπολη, το προσωπικό και τον πληθυσμό των φοιτητών. Τα σχόλιά σας και οι συστάσεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα.Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις σπουδές τους, όπως αναφέρεται στη διδακτέα ύλη του Προγράμματος Σπουδών τους.


Εάν είστε πολίτης εκτός ΕΕ, σας ζητείται να υποβάλετε αίτηση για φοιτητική βίζα (εθνική βίζα – τύπου Δ) στήν Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας σας.
Βρέιτε εδώ την Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο στη χώρα σας.

Πίνακας Περιεχομένων

Εάν είστε πολίτης εκτός ΕΕ, σας ζητείται να υποβάλετε αίτηση για φοιτητική βίζα (εθνική βίζα – τύπου Δ) στήν Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο της χώρας σας. Βρέιτε εδώ την Ελληνική Πρεσβεία / Προξενείο στη χώρα σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επικοινωνήσει με την τοπική Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο για ενημερωμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία της φοιτητικής βίζας και κάντε την αίτησή σας εγκαίρως (8-12 εβδομάδες πριν από την άφιξη).

Κανονικά θα χρειαστείτε τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έντυπο αίτησης για βίζα για μακρά διαμονή στην Ελλάδα, πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (Το έντυπο αίτησης για άτομο κάτω των 18 ετών θα πρέπει να υπογράφεται και από τους δύο γονείς ή από τον νόμιμο κηδεμόνα)
 • Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου
 • Διαβατήριο που θα πρέπει:
  • Να έχει διάρκεια ισχύος που υπερβαίνει για τρεις μήνες την ημερομηνία λήξης της διάρκειας της βίζας
  • Να έχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες
  •  Να έχει εκδοθεί κατά τα προηγούμενα δέκα έτη
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πρόσφατο και δεόντως βεβαιωμένο
 • Πιστοποιητικό ιατρικής καταλληλότητας
 • Ταξιδιωτική ιατρική ασφάλιση

Απαιτούνται πρόσθετα έγγραφα:

 • Επιστολή εγγραφής και πληρωμή τελών (που εκδίδεται από την Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα)
 • Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Παιδείας ότι η Ακαδημία Αεροπορίας Ωμέγα είναι κάτοχος έγκυρης άδειας και είναι εγγεγραμμένη στα σχετικά αρχεία απόδειξη επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 • Απόδειξη επαρκών κεφαλαίων για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης, του κόστους σπουδών και του επαναπατρισμού (συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης υποτροφίας)

Σημειώσεις:

 • Τα πρωτότυπα έγγραφα και τα διαβατήρια που υποβάλλονται πρέπει να συνοδεύονται μαζί με αντίγραφο
 • Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται, αν όχι στα ελληνικά ή στα αγγλικά, θα πρέπει να συνοδεύονται από αγγλική μετάφραση
 • Ο αιτών μπορεί να κληθεί για πρόσθετα έγγραφα και θα κληθεί σε προσωπική συνέντευξη στην Πρεσβεία / Προξενείο
 • Το τέλος θεώρησης της βίζας δεν επιστρέφεται σε περίπτωση άρνησης της θεώρησης

Θα υπάρξει κάποιος χρόνος που απαιτείται για την επεξεργασία της βίζας σας και αυτό θα εξαρτηθεί από το πού κάνετε την αίτησή σας.

Άρνηση θεώρησης Βίζας

Η Ελληνική Προξενική Αρχή μπορεί να αρνηθεί την έκδοση βίζας, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται από την Ελληνική εθνική νομοθεσία. Αν και θα έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά αυτής της απόφασης, αυτό θα είναι μια χρονοβόρα και δαπανηρή νομική διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου και ως εκ τούτου δεν συνιστάται.

Εάν αποφασίσετε να ακυρώσετε ή να αναβάλετε τις σπουδές σας λόγω απόρριψης της βίζας, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση για επιστροφή διδάκτρων του ποσού που έχετε καταβάλει στην Ακαδημία. Αφαιρείται μη επιστρέψιμη χρέωση διαχείρισης (150 ευρώ).

Πρέπει να υποβάλετε γραπτό αίτημα επιστροφής χρημάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Διεθνές Γραφείο μαζί με τη σαρωμένη επιστολή απόρριψης βίζας από την Αρχή του Προξενείου. Σε περίπτωση που η άρνηση θεώρησης έγινε με βάση την εξαπάτηση, Η Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αρνηθεί την επιστροφή των διδάκτρων.

Άδεια Παραμονής

Εντός 40 ημερών από την άφιξή σας στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για άδεια διαμονής στο Τμήμα Μετανάστευσης. Κανονικά απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Έντυπο Αίτησης για Άδεια Διαμονής
 • Πιστοποιητικό Ιατρικής Ασφάλισης, που εκδίδεται από ελληνική εταιρεία ιατρικής ασφάλισης
 • Ιατρικό πιστοποιητικό, που εκδίδεται από ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο (CXR, Mantoux test)
 • Παραλαβή της πληρωμής του τέλους άδειας διαμονής (η πληρωμή γίνεται στο Δημαρχείο)
 • Φωτοτυπία Διαβατηρίου
 • Επιστολή εγγραφής φοιτητή που επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στη Μεσογειακή Ακαδημία
 • Τραπεζικός λογαριασμός που επιβεβαιώνει ότι ο φοιτητής έχει επαρκές χρηματικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης

Η ανανέωση της άδειας είναι ετήσια.

Όλοι οι φοιτητές επικουρούνται από το Διεθνές Γραφείο για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας διαμονής τους.

 1. Αίτηση & Πληρωμή Του Τέλους Αίτησης (50/100 €)
 2. Λάβετε και αποδεχτείτε την προσφορά σας
 3. Πληρώστε μια προκαταβολή & λάβετε την επιστολή εγγραφής σας
 4. Αίτηση για Βίζα (για πολίτες εκτός ΕΕ)

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση εισδοχής, θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων στο Διεθνές Γραφείο της Αεροπορικής Ακαδημίας Ωμέγα:

 • Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης
 • Διαβατήριο
 • Απολυτήριο Λυκείου και αντίγραφα
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
 • Ένα γράμμα αναφοράς. Η επιστολή αναφοράς πρέπει να είναι από τους ανθρώπους που μπορούν να σχολιάσουν προσεκτικά στις ικανότητές σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει νυν/πρώην διδάσκοντες ή/και εργοδότες.
 • Μία φωτογραφία – μεγέθους Διαβατηρίου
 • Δελτίο κατάθεσης τέλους αίτησης (50€ για προπτυχιακά μαθήματα /100€ για μεταπτυχιακά μαθήματα / μη επιστρέψιμο)

Μόλις λάβουμε την αίτησή σας με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις εισόδου για το μάθημα που επιλέξατε, θα σας σταλεί μια ειδοποίηση προσφοράς. Θα σας δοθούν λίγες ημέρες/ εβδομάδες για να αποδεχτείτε αυτή την προσφορά και να εγγραφείτε στην Ακαδημία, καταθέτοντας προκαταβολή 50% στα ετήσια δίδακτρά σας, σε περίπτωση που χρειάζεστε φοιτητική βίζα. Το τέλος εγγραφής αφαιρείται από τα ετήσια τέλη σας.

Είναι σημαντικό να τηρείτε τις προθεσμίες προκειμένου να εξασφαλίσετε μια θέση στο μάθημα και να βεβαιωθείτε ότι υπάρχει χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών φοιτητικής βίζας (για αιτούντες εκτός ΕΕ).

Οι αιτήσεις πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατές υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Διεθνές Γραφείο για περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώστε ότι σε περίπτωση απόρριψης της βίζας σας, δικαιούστε επιστροφή διδάκτρων (αφαιρώντας μη επιστρέψιμα έξοδα διαχείρισης 400€).

Το Διεθνές Γραφείο

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
error:
Scroll to Top