Ημέρα έναρξης σεμιναρίου 31 Αυγ 2020 Διαχείριση Διασφάλισης Ποιότητας – Τεχνικές Ελέγχου στην Αεροπορία

[rank_math_breadcrumb]
Quality

Διαχείριση Διασφάλισης Ποιότητας στην Αεροπορία

Το πρόγραμμα μας εισάγει σε υλικό για τη Διαχείριση Επιχειρηματικών Λειτουργιών και τη Στρατηγική Διαχείριση, έχοντας ως δεύτερο στόχο, να βελτιώσει την επάρκεια καθώς και την αποτελεσματικότητα των πιο πλήρως εξοπλισμένων εργαζομένων στην Αεροπορική Βιομηχανία οδηγώντας στην «Πιστοποίηση Αεροπορικής Διαχείρισης Διασφάλισης Ποιότητας». Υπό αυτές τις συνθήκες, τα πρότυπα (STDS ή Κανονισμοί), δεν καλύπτονται μόνο από τις επιτάξεις προϊόντων και υπηρεσιών “συμμόρφωσης”. Αυτό λαμβάνεται υπόψη ως γεγονός. Στις μέρες μας, στόχος είναι αυτές οι δεξιότητες να διασυνδεθούν στο ανώτερο επίπεδο των διαχειριστών ενός οργανισμού, καθώς αναφέρονται σε θέματα διαχείρισης, ηγεσίας, πλαισίου, επιδόσεων, πολιτικής, στρατηγικών. Η σήμανση ή η μετάφραση των ανώτερων ορισμών δεν είναι επαρκής. Η ”δέσμευση” των διαχειριστών του οργανισμού δεν είναι πλέον αρκετή.

Το μάθημα προορίζεται για

• Υπόλογους διευθυντές

• Διευθυντές επιχειρήσεων και επαγγελματίες

• Διευθυντές ποιότητας και προσωπικό

• Άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στη Διασφάλιση ποιότητας

• Στελέχη που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στην ποιότητα, κατανοώντας τις σύγχρονες αρχές διαχείρισης ποιότητας

Τεχνικές Ελέγχου στην Αεροπορία

Τι είναι ο έλεγχος στην αεροπορία; Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι χρησιμοποιούνται για να εξασφαλιστεί ότι ένας φορέας εκμετάλλευσης συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. Ο έλεγχος είναι μια επιθεώρηση συγκεκριμένων διαδικασιών που διευκολύνει αυτή τη «διασφάλιση της συμμόρφωσης». Οι έλεγχοι αποτελούνται από καταλόγους ελέγχου. Σημαντικά δεδομένα μπορούν να δημιουργηθούν από ελέγχους που είναι καλύτερα διαχειριζόμενοι με τη χρήση λογισμικού.

Το μάθημα προορίζεται για

• Υπόλογους διευθυντές

• Διευθυντές επιχειρήσεων και επαγγελματίες

• Διευθυντές ποιότητας και προσωπικό

• Άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια καριέρα στη Διασφάλιση ποιότητας

• Στελέχη που θέλουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους στην ποιότητα, κατανοώντας τις σύγχρονες αρχές διαχείρισης ποιότητας

 

Ειδίκευση σε οργανισμούς του EASA

  • Τεχνικές ελέγχου στην Αεροπορία 16 Ώρες
  • ΔιαχείρισηΔιασφάλισης Ποιότητας στην Αεροπορία 16 Ώρες

Εκπαιδευτής
Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος
Master TQM in University of Sunderland
40 χρόνια στη διασφάλιση ποιότητας της αεροπορίας
Κατηγορία C – AML

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
error:
Scroll to Top