Εξεταστικό Κέντρο

Εξετάσεις EASA Part 66

Για να γίνετε Μηχανικός Αεροσκαφών, πρέπει να έχετε την άδεια της EASA Part 66 Maintenance License (AML). Αφού περάσετε με επιτυχία το Part 66 Module Examination θα λάβετε ένα Πιστοποιητικό Αναγνώρισης, γνωστό και ως EASA Form 148. Εάν έχετε αποκτήσει όλες τις ενότητες των πιστοποιητικών και αρκετή εμπειρία, μπορείτε να κάνετε αίτηση για ένα Part-66 AML απο την καθορισμένη αρχή ενός κράτους μέλους της ΕΕ.

  • Στα εξεταστικά μας κέντρα , προσφέρουμε τις ακόλουθες EASA Part 66 Aircraft Maintenance License Categories για

CAT B1

  • Category B1.1 – Aeroplane Turbine
  •   Category B1.2 – Aeroplane Piston 
  •   Category B1.3 – Helicopter Turbine
  •   Category B1.4 – Helicopter Piston
CAT B2 → AVIONICS
  • Επίσης προσφέρουμε διάφορες εξετάσεις για αφαιρέσεις περιορισμού.

Το εξεταστικό μας πρόγραμμα για το έτος 2020-21 είναι διαθέσιμο για αιτούντες και μπορεί να βρεθεί αναλυτικά στο παρακάτω αρχείο.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κατηγορία Β1: 32 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 40 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 32 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 40 λεπτά.

ENOTHTA 2 – ΦΥΣΙΚΗ

Κατηγορία Β1: 52 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 65 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 52 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 65 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατηγορία Β1: 52 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 65 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 52 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 65 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Κατηγορία Β1: 20 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 40 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 50 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ

Κατηγορία Β1.1 και Β1.3: 40 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 50 λεπτά.

Κατηγορία Β1.2 και Β1.4: 20 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 72 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 90 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β1: 72 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 90 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 60 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 75 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7Α – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Κατηγορία Β1: 80 πολλαπλών-επιλογών και 2 ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 100 λεπτά σύν 40 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 60 πολλαπλών-επιλογών και 2 ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 75 λεπτά σύν 40 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 8 – ΒΑΣΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Κατηγορία Β1: 20 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 20 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 9Α – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Κατηγορία Β1: 20 πολλαπλών-επιλογών και 1 ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά σύν 20 λεπτά.

Κατηγορία Β2: 20 πολλαπλών-επιλογών και 1 ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 25 λεπτά σύν 20 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 10 – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κατηγορία Β1: 40 πολλαπλών-επιλογών και 1 ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 50 λεπτά σύν 20 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11Α – ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΜΠΙΝΑΣ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β1: 140 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 175 λεπτά.

ENOTHTA 11B – ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΜΒΟΛΟΥ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β1: 100 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 125 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12 – ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β1: 128 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 160 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 – ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Κατηγορία Β2: 180 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 225 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 14 – ΩΘΗΣΗ

Κατηγορία Β2: 24 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 30 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 15 – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ

Κατηγορία Β1: 92 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 115 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 16 – ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΕΜΒΟΛΟΥ

Κατηγορία Β1: 72 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 90 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 17Α – ΠΡΟΠΕΛΑ

Κατηγορία Β1: 32 πολλαπλών-επιλογών και o ερωτήσεις έκθεσης. Επιτρεπόμενος χρόνος 40 λεπτά.

 

Χρονοδιάγραμμα Μαθημάτων & Εξετάσεων

Μη προγραμματισμένες εξετάσεις μπορούν να προστεθούν κατόπιν αιτήματος

No ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ
1 Μαθηματικά
Σεπ 2020
2 Φυσική 14η Σεπ 2020
3 Ηλεκτρολογικές Βασικές Αρχές
21η Σεπ 2020
4 Ηλεκτρονικές Βασικές Αρχές
28η Σεπ 2020
5 Ψηφιακές Τεχνικές/Ηλεκτρονικά Συστήματα Οργάνων 12η Οκτ 2020
6 Υλικά & Εξαρτήματα 26η Οκτ 2020
7 Πρακτικές Συντήρησης (MCQ & ESSAYS) 11η Ιαν 2021
8 Βασική Αεροδυναμική
16η Νοε 2020
9 Ανθρώπινοι Παράγοντες (MCQ & ESSAY) Νοε 2020
10 Αεροπορική Νομοθεσία (MCQ & ESSAY) Νοε 2020
11a Αεροδυναμική Αεροσκαφών Τουρμπίνας, Δομές και Συστήματα
25η Ιαν 2021
11b Αεροδυναμική Αεροσκαφών Εμβόλου, Δομές και Συστήματα
25η Ιαν 2021
12 Αεροδυναμική Ελικοπτέρων, Δομές και Συστήματα
Φεβ 2021
13 Αεροδυναμική Αεροσκαφών, Δομές και Συστήματα 15η Φεβ 2021
14 ‘Ωθηση 22η Φεβ 2021
15 Κινητήρας Αεριοστροβίλων 30η Νοε 2020
16 Κινητήρας Εμβόλου Μαρ 2021
17 Προπέλα Δεκ 2020
  • Η διαθεσιμότητα των ενοτήτων για κάθε Ημ/νία εξέτασης θα εξαρτηθεί από την ζήτησή τους

Η διαθεσιμότητα των ενοτήτων για κάθε Ημ/νία εξέτασης θα εξαρτηθεί από την ζήτησή τους

Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ μην διστάσετε να επικοινωνήσετε.

ΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ
3 Σαβ & 4 Κυρ Οκτ 2020
14 Σαβ & 15 Κυρ Νοε 2020
4 Δευ & 5 Τρι Ιαν 2021

Διαδικασία Συμμετοχής στις Εξετάσεις

  • Οι εξετάσεις της ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΩΜΕΓΑ θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε συμβουλή της Ελληνικής Κυβέρνησης πάνω στον COVID-19. Θα τηρούμε τα μέτρα κοινωνικής απόστασης σε όλες μας τις εξετάσεις για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων.
  • Παρακαλώ σειμειώστε πως η εγγραφή πρέπει να γίνει όχι αργότερα απο 5 μέρες πρίν την Ημ/νία εξέτασης.
  • Οι ακυρώσεις εξετάσεων πρέπει να υποβληθούν, μέσω e-mail τουλάχιστον 2 μέρες πρίν την Ημ/νία εξέτασης.

* Οι εξεταζόμενοι ζητούνται να είναι παρόντες τουλάχιστον 30 λεπτά πρίν την προγραμματισμένη ώρα εξέτασης. Έγγραφα ταυτοποίησης έιναι υποχρεωτικά για την είσοδο και συμμετοχή στις εξετάσεις.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
error:
Scroll to Top