• Home
 • >
 • Υπηρεσίες εδάφους

Υπηρεσίες εδάφους

Στην Αεροπορική Ακαδημία Ωμέγα το πρόγραμμα διαχείρισης αεροπορικών μεταφορών παρέχει στους φοιτητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για ηγετικές θέσεις σε μια μεγάλη ποικιλία από τεχνικά συναφείς τομείς της εμπορικής αεροπορικής βιομηχανίας. Οι φοιτητές μαθαίνουν για το σχεδιασμό των αερολιμένων και τη διαχείριση των επιχειρήσεων γενικής αεροπορίας για αερομεταφορείς και αεροδρόμια.

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΔΑΦΟΥΣ  

Η επίγεια εξυπηρέτηση του αεροσκάφους καθορίζει την εξυπηρέτηση ενός αεροσκάφους ενώ βρίσκεται στο έδαφος και (συνήθως) είναι σταθμευμένο σε μια τερματική πύλη ενός αεροδρομίου. Αν και οι αεροπορικές εταιρείες ανταγωνίζονται για το κέρδος μέσω της τιμολόγησης, του προγραμματισμού και των παροχών υπηρεσιών, η απόφαση πτήσης ενός επιβάτη επηρεάζεται επίσης από τις ενέργειες της αεροπορικής εταιρείας και των υπαλλήλων υπηρεσιών εδάφους. Προκειμένου, για το προσωπικό των αεροπορικών υπηρεσιών να παρέχει κορυφαία υποστήριξη, οι αποτελεσματικοί ηγέτες πρέπει να βρουν τρόπους για να βεβαιωθούν πως οι υπάλληλοι υπηρεσιών εδάφους αισθάνονται πολύτιμοι στους ρόλους τους. Η υιοθέτηση αυτών των κρίσιμων χαρακτηριστικών για την αποτελεσματική ηγεσία είναι απαραίτητη για την επιτυχία της ομάδας υπηρεσιών αεροπορίας.

 

Ο κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:

Πρέπει να μοιράζεται τον έλεγχο

Πρέπει να είναι διαφανής και αισιόδοξος

Πρέπει να:

 • Γνωρίζει επαρκώς την αγγλική ορολογία της αεροπορίας τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, ως την κύρια/επίσημη γλώσσα της βιομηχανίας αερομεταφορών.

 

 • Παρουσιάζει τη λειτουργία του αερολιμένα και τις μεθόδους εξυπηρέτησης του αεροσκάφους σε κάθε στάδιο της λειτουργίας.

 

 • Είναι εξοικειωμένος με τις τεχνικές εξυπηρέτησης των πελατών, επικοινωνίας και προώθησης των πωλήσεων με έμφαση στο περιβάλλον του αεροδρομίου.

 

 • Περιγράφει τους τύπους φορτίων και τις ιδιαιτερότητες τους, των μέσων φόρτωσης και εκφόρτωσης, των όρων και των διαδικασιών αεροπορικής μεταφοράς τους και των ειδικών συνθηκών μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.

 

 • Να γνωρίζει διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς κανόνες και συμφωνίες για τις αεροπορικές μεταφορές, μαζί με το δίκαιο της αεροπορίας.
 • Συσχετίζει την ίδρυση και λειτουργία του αεροδρομίου με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.
 • Περιγράφει τα συστήματα κράτησης εισιτηρίων, τη μέθοδο καθορισμού της τιμής τους και την έκδοσή τους.

 

 • Συνοψίζει τις βασικές αρχές της πληροφορικής και τη μέθοδο λειτουργίας των λειτουργικών συστημάτων και των εφαρμογών γραφείου.

 

 • Παρουσιάζει τους κανόνες ασφαλείας του αερολιμένα και των μέτρων για την προστασία του από παράνομες ενέργειες.

 

Δεξιότητες  

Πρέπει να:

 • Να είναι σε θέση να επικοινωνεί τόσο προφορικά όσο και γραπτώς στα αγγλικά
 • Διαδικασία, προγραμματισμός, οργάνωση και επίβλεψη της φόρτωσης και εκφόρτωσης, μαζί με τη μεταφορά των διαφόρων τύπων φορτίου που μεταφέρονται αεροπορικώς.
 • Παρακολούθηση των αναθεωρήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας για τις αερομεταφορές και τήρηση του πλαισίου που σχετίζεται με την εισαγωγή νέων κανόνων και συμβάσεων στον τομέα των αερομεταφορών.
 • Πραγματοποιεί κρατήσεις και εκδίδει εισιτήρια εντός και εκτός του αεροδρομίου.
 • Εξυπηρετεί τους επιβάτες του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο.
 • Λειτουργεί έναν υπολογιστή.
 • Είναι μέρος της λειτουργίας του αεροδρομίου και τηρεί τους κανονισμούς ασφαλείας.
 • Εξυπηρέτηση αεροσκαφών, λειτουργία του αεροδρομίου και του διαδρόμου του.

 

 

 

Ικανότητες

Πρέπει να:

 • Συνεργάζεται με άλλους, εντός και εκτός του αεροδρομίου.

 

 • Δείχνει επιμέλεια κατά την παροχή διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εδάφους και διακομιστών εποπτείας στο αεροδρόμιο.

 

 • Προσωπική εξυπηρέτηση επιβατών, έκδοση εισιτηρίων, διαχείριση των φορτίων, των αποσκευών και του ταχυδρομείου στο αεροδρόμιο και στο διάδρομο.

 

 • Ανεξάρτητη εξυπηρέτηση αεροσκάφους, πληρώματος του αεροσκάφους, λειτουργία του διαδρόμου του αεροδρομίου και επίγεια εξυπηρέτηση στην περιοχή της ποδιάς και του αερολιμένα εν γένει.

 

Επεξηγηματικές

 

Ο κάτοχος του παρόντος πιστοποιητικού εξειδίκευσης μπορεί να εργάζεται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών εδάφους.

 

Ένα Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται ως δίπλωμα διορισμού στο δημόσιο τομέα που εμπίπτει στην κατηγορία Α.Ε. (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση)

 

Επίπεδο του πτυχίου (εθνικό και διεθνές)

Επίπεδο 5

 

Πρόσθετες πληροφορίες:

Απαιτήσεις εισόδου:

 

Απολυτήριο: Λυκείου

1 εξάμηνο -1 έτος (υποχρεωτικό)

 

Συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης / κατάρτισης που οδηγεί στο πτυχίο

5 εξάμηνα (1 πρακτικό εξάμηνο υποχρεωτικό)

Course Features

error:
Scroll to Top